Samarbejde

Bogø Kostskole lægger stor vægt på et tæt samarbejde mellem forældre og skole som grundlag for et godt forløb for dageleverne på skolen.
I forbindelse med indskrivningen er eleven og familien på besøg på skolen.
Det daglige samarbejde mellem skolen og hjemmet varetages primært af klasselæreren, og vi vægter, at forældre og klasselærere taler sammen. Informationer om hverdagen gives skriftligt via forældreintra og skoleportalen (www.bk.skoleintra.dk).
Der afholdes klasseforældremøder i løbet af skoleåret, skole-hjem-samtaler på Skovvangen, og i 4.-10. klasse afholdes to gange om året heldags forældredag, hvor forældrene har mulighed for at tale med elevens lærere.

Galleri
Sommerskole
Video