Undervisning

0. klasse til 2. klasse (Skovvangen):

I samme bygning som Børnecenter Lærkereden har Bogø Kostskole indskolingsafdelingen Skovvangen, dvs. skoleafdeling for 0. til 2. klasse. Det betyder, at eleverne de første år af deres skoletid færdes i et trygt og kendt miljø. På trods af, at Børnecenter Lærkereden er en kommunal institution, og Bogø Kostskole er en selvejende institution, er der et tæt samarbejde.

3. til 10. klasse:

Fra 3. klasse foregår undervisningen i Bogø Kostskoles moderne skolebygning og tidssvarende undervisningsfaciliteter. Skolen er et-sporet frem til 6. klasse, og på 6., 7., 8. og 9. klassetrin er den to-sporet. Derudover  har vi en 10. klasse.

I indskolingen er elevtallet i klasserne op til 18 elever.
I mellemgruppen op til 22 elever.

Galleri
Sommerskole
Video